• Osobina prirodnog meda je da kristališe
 • Koristite med kao hranu da ga ne biste koristili kao lijek
 • Kupujte med neposredno od proizvođača
 • Uzmi po malo meda i radi lepšeg izgleda
 • Ko radi kao pčela, može postići velika djela

Aktuelnosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10

Raspodjela lijeka Apiguard

I ove godine SPOCG je preko pčelarskih organizacija organizovano naručio lijek Apiguard. Prema ustaljenoj praksi pčelari su naručili željene količine lijeka koji je ovih dana stigao u Crnu Goru. Preuzimanje...

Detalnije

Radionica u Mostaru

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore i Udruženje za preduzetništvo i posao LINK iz Mostara, zajedno sa svojim partnerima Udruženjem „Okusi Hercegovinu“ iz Mostara i Centrom za inicijative iz oblasti održivog...

Detalnije

Uplata za Apiguard

Obavještavamo sve članove Saveza da je rok za prijavljivanje za nabavku lijeka Apiguard 10.05.2016.godine. Cijena lijeka je 1.50 euro po košnici (dvije paštetice). Svi zainteresovani lijek mogu poručiti preko pčelarskih...

Detalnije

Studenti obišli Kuću meda

Studenti treće godine Biotehničkog fakulteta iz Podgorice obišli su Kuću meda u Danilogradu.U pratnji profesora Vučete Jaćimovića, dvadesetak studenata su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima koje se sprovode...

Detalnije

Potpisana deklaracija o proglašenju svje…

Ministri poljoprivrede Slovenije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Češke, Francuske i Srbije potpisali su u Celju deklaraciju kojom se podržava inicijativa slovenačke Vlade upućena Ujedinjenim nacijama da se 20. maj proglasi...

Detalnije

U Kući meda prezentacija projekta za pre…

  Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore održaće prezentaciju ovogodišnjeg Javnog poziva za dodjelu podrške za preradu na gazdinstvima crnogorskim pčelarima. Prezentacija će se...

Detalnije

Objavljen poziv za preradu

  Crna Gora Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja   JAVNI POZIV za dodjelu podrškeinvesticijamau preradu nagazdinstvima za 2016. godinu   Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, u skladu sa Agrobudžetom za 2016. godinu i budžetskom linijom 2.1.8. -...

Detalnije

Izvodi iz zapisnika sa sjednice Upravnog…

Upravni odbor Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore održao je sastanak 16.02. ove godine na kome se najviše raspravljalo o usvojenim mjerama  Agrobudžeta za tekuću godinu. Članovi odbora su izrazili zadovoljstvo...

Detalnije

U Kući meda počela proizvodnja pogača

Uz podršku Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Savez pčelarskih organizacija je obezbijedio sredstva za nabavku opreme za proizvodnju pogača. Oprema je instalirana i puštena u rad početkom februara. Za početnu...

Detalnije

Usvojen Agrobudžet za 2016 godinu

 Na sjednici Vlade održanoj 04.02.2016 usvojen je Agrobudžet za tekuću godinu. Ono što je vrlo važno jeste da su mjere podrške za  sektor pčelarstva uvećane u odnosu na prethodnu godinu...

Detalnije

Uskoro počinje proizvodnja pogača u Kući…

Kuća meda uskoro će postati bogatija za još jedan proizvodni proces. U pitanju je linija za proizvodnju pogača za prihranu pčela. Oprema je isporučena i nalazi se u Kući meda...

Detalnije

Nozema cerana velika prijetnja pčelama

Kao što smo i najavili, objavljujemo članak dr Antonia Nanetija o nozemi cerani koja predstavlja veliku prijetnju pčelarstvu kako u svijetu tako i kod nas.Zbog nemogućnosti laboratorijskih ispitivanja u Crnoj...

Detalnije

Savjetovanje u Kući meda okupilo veliki …

  Program edukacije pčelara  nastavljen je sa predavanjem doktora veterinarske medicine Saše Grubića. Predavanje je održano  u Kući meda 23.januara ove godine. Predavanju je prisustvovalo oko 100 pčelara. Tema savjetovnja je bila...

Detalnije

Savjetovanje u Kući meda

SavezpčelarskihorganizacijaCrne Gore u saradnjisaMinistarstvompoljoprivrede i ruralnograzvojaorganizujesavjetovanjezapčelarekojeće se održati23.01.2016godine(subota)u Kućimeda u Danilovgradusapočetkom u 17 sati. Za predavača je angažovan spec. DVM Saša Grubić  a tema predavanja će biti :" Uticaj ishrane i...

Detalnije

Predsjednik Saveza govorio na godišnjem …

Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore g. Radule Miljanić prisustvovao je godišnjem presu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja koji je organizovan 11. januara ove godine u hotelu Podgorica. Predsjednik je...

Detalnije

P.O. "Matica" iz Pljevalja org…

Pčelarska organizacija "Matica" iz Pljevalja organizuje 16.januar savjetovanje koje će održati poznati srbijanski pčelar i istraživač Veroljub Umeljić. Za ovo savjetovanje su predviđene dvije teme: 1. "Izimljavanje pčelinjih zajednica, proljećni razvoj...

Detalnije

SREĆNA NOVA 2016 GODINA

 Odlazeća godina za crnogorsko pčelarstvo je bila veoma uspješna. Ključni događaj je svakako otvaranje Kuće meda, koja predstavlja okosnicu daljeg razvoja našeg pčelarstva. Sa otvaranjem Kuće meda pokrenuti su i...

Detalnije

Otvoren konkurs za najbolju fotografiju

Savez pčelarskih organizacija Crne Gore objavljuje poziv za najbolju fotografiju. Predmet poziva su fotografije sa motivima prirode i pčelarstva sa područja Crne Gore. Cilj ovog poziva je formiranje galerije fotografija...

Detalnije

Upravni odbor donio Odluku o nabavci opr…

Upravni odbor Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore održao je sjednicu 18.12. ove godine. Pored usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, članovi odbora su raspravljali o nabavci opreme za proizvodnju pogača, što...

Detalnije

Dr Antonio Naneti održao savjetovanje o …

Tokom ljetošnje studijske posjete Italiji, crnogorski pčelari su posjetili institut za pčelarstvo CRA-API  u Bolonji, gdje je domaćin bio dr Antonio Naneti. Institut u Bolonji  je jedan od najvećih te...

Detalnije

Antonio Naneti u posjeti Crnoj Gori

  Savez pčelarskih organizacija Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizuje stručno predavanje u četiri grada: Nikšiću, Danilovgradu, Bijelom Polju i Budvi. Za predavača je angažovan dr...

Detalnije

Mogućnost sadnje medonosnog bilja

Na Skupštini Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, održanoj 20.11. ove godine, jedno od pokrenutih pitanja je i mogućnost sadnje medonosnog bilja u Crnoj Gori. Na Skupštini je dogovoreno da se...

Detalnije

Održana Skupština Saveza pčelarskih orga…

Dana, 20.11. ove godine, u Kući meda je održana godišnja Skupština Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore. Na sjednici je razmatran i usvajan izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Saveza za...

Detalnije

Održana sjednica Upravnog odbora SPOCG

Na sjednici Upravnog odbora Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore, održanoj 4.11. ove godine, razgovaralo se o aktivnostima u Kući meda i planovima za naredni period. Upravni odbor je na prethodnoj...

Detalnije

Počela proizvodnja invertnog sirupa u Ku…

Kuća meda u Danilovgradu postala je bogatija za još jednu proizvodnu liniju. U pitanju je linija za proizvodnju invertnog sirupa. Ovo je još jedan projekat uspješno realizovan u saradnji Saveza...

Detalnije

Edukacija za mlede pčelare u Kući meda

Savez pčelarskih organizacija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovao je stručno predavanje za 78 mladih pčelara početnika koji su kroz istoimeni program podrške dobili po tri pčelinje...

Detalnije

Dani meda Nikšić 2015.

Pčelarska organizacija Nikšić  u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore, i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovali su 19.09. ove godine manifestaciju Dani meda Nikšić 2015. Manifestacija je organizovana na...

Detalnije

Podgorički dani meda 2015. godine

PODGORIČKI  DANI  MEDA  2015.   Udruženje pčelara  Podgorice, u saradnji sa Savezom pčelarskih organizacija Crne Gore i Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizuje 21. manifestaciju „PODGORIČKI DANI MEDA“ 2015. Otvaranje manifestacije je...

Detalnije

Studijska posjeta Italiji

  U periodu od 01-05 septembra ove godine,  Savez pčelara Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja organizovao studijsku posjetu za pedeset  crnogorskih pčelara, predstavnika Ministarstva poljoprivrede...

Detalnije

Pčelarstvo u Crnoj Gori

Na prostoru današnje Crne Gore pčela je prisutna vjekovima. Procjena je da u Crnoj Gori ima između tri i pet hiljada pčelara.

Procjenjuje se da pčelinji fond u Crnoj Gori iznosi 40.000 društava. Takođe se procjenjuje da prosječan prinos po pčelinjem društvu iznosi 10 kg, što znači da se godišnje u Crnoj Gori proizvede oko 400.000 kilograma meda.

Prema statistici, 1880. godine u Crnoj Gori bilo je 15.000 košnica pčela na oko 20.000 kuća. 
Crna Gora je 1948. godine imala 40.600 pčelinjih zajednica, odnosno 3.000 više nego 1939.
Proizvodnja meda u Crnoj Gori u periodu 1950-2005. uvećala se za 205 tona, odnosno za 138 odsto.

Pčelinji fond je u periodu 1965-1971. prosječno brojio 30.012 rojeva.

Preciznih i objedinjenih podataka o današnjoj proizvodnji meda u Crnoj Gori nema, izuzimajući Statistički godišnjak SR Jugoslavije iz 2001. godine o proizvodnji meda od 1965. do 2000. godine.

Crnogorski med spada u najkvalitetnije na svijetu, prije svega zato što pčele imaju na raspolaganju blizu 700 medonosnih biljaka.

U oktobru 1922. u Crnoj Gori je organizovana prva poljoprivredna izložba, na kojoj je učestvovalo i nekoliko pčelara.

Prvo pčelarsko društvo u Crnoj Gori osnovano je u Rijeci Crnojevića 16. septembra 1934. godine. Taj datum uzeo je za svoj dan Savez pčelarskih organizacija Crne Gore.

Čestitka

 

Srećnu i uspješnu novu 2014 godinu želimo svim našim pčelarima, poslovnim partnerima i saradnicima.

 

 

Predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Crne Gore,

 

Upravni Odbor Saveza pčelarskih organizacija CG.

Pogledajte još

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

www.minpolj.gov.me

 

Veterinarska uprava

www.vet.uprava.gov.me

 

Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

www.savjetodavna.org

 

Institut za javno zdravlje

www.ijzcg.me